Pino
de Galicia

Empresas adheridas

Cualificacións

Por parte do titular da Marca, defínense os seguintes tipos de cualificacións respecto ao uso da Marca de Garantía “PINO DE GALICIA”:

  • Rematantes e/ou outros axentes que actúen como  rematantes cualificados.
  • Serradoiros e industrias de 1ª transformación cualificadas.
  • Industrias de 2ª transformación cualificadas.
  • Almacenistas cualificados.

Calquera persoa física ou xurídica correspondentes a:  Rematantes, serradoiros ou industrias de 1ª transformación, industrias de 2ª transformación e  almacenistas, poden solicitar autorización para cualificarse e utilizar a Marca de Garantía “PINO DE GALICIA” nos produtos que  comercie ou fabrique conforme ao Regulamento.

Proceso de adhesión

A solicitude da cualificación debe ser dirixida á Secretaría do Comité de Dirección a través do correo arume@fundaciónarume.gal, mediante os impresos correspondentes disponibles no regulamento de marca de garantía (ligazón).

Unha entidade, organismo ou auditor acreditado polo Comité de Dirección procederá a levar a cabo unha visita de inspección e control e remitirá un informe ao Comité de Dirección.

Unha vez cualificado, o peticionario deberá abonar a cota polo Comité de Dirección da Marca para a cualificación.

O peticionario deberá subscribir compromiso explícito de aceptación das normas deste Regulamento que lle sexan de aplicación e compromiso de cumprimento.

Beneficios adheridos

A persoa física ou xurídica cualificada (rematante, serradoiro ou industria de 1ª transformación, industria de 2ª transformación ou  almacenista) poderá utilizar a Marca de Garantía “PIÑEIRO DE GALICIA” nos produtos que  comercie ou fabrique para os que fose cualificado.

Uso de cookies

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.