Pino
de Galicia

Marca de garantía

A madeira é un recurso renovable e sostible. Un material capaz de reducir a nosa pegada ecolóxica pola súa condición de sumidoiro do carbono atmosférico. É ademais un recurso de proximidade, un alicerce fundamental da bioeconomía, co que poderemos construír un futuro sostible e respectuoso co medio ambiente.

A madeira de coníferas é unha materia prima que ofrece enormes posibilidades de uso polas súas características técnicas e polas súas propiedades decorativas. Mobiliario, decoración, embalaxes e novos usos na construción, con madeiras estruturais ou termotratadas, son algunhas das súas aplicacións.

Utilizar madeira fomenta ademais a conservación e xestión dos bosqsues. Os piñeiros forman parte da nosa contorna social e ambiental. Son especies senlleiras no monte galego e teñen un impacto sobre a economía e o desenvolvemento das nosas contornas rurais.

Por que crear unha marca de garantía do piñeiro de Galicia?

Para dar a coñecer a orixe da nosa madeira. Queremos amosar a sostibilidade dos nosos montes e que se prestixie a calidade dos nosos produtos.

Os produtos da nosa marca son sometidos a rigorosos controis durante as fases de aproveitamento e transformación para ofrecerlle tanto ao profesional como ao consumidor as máximas garantías de orixe e calidade.

A marca sostense sobre tres eixes básicos:

 • Orixe e trazabilidade da madeira, factor crave de diferenciación.
 • Sostibilidade do monte, apoiada nos selos de certificación FSC e PEFC.
 • Clasificacións de calidade, que poñen en valor o traballo de silvicultores e industrias.

Beneficios

Para profesionais

 • Garantía de calidade baseada en criterios obxectivos, medibles e auditados.
 • Produtos seleccionados que cumpren as expectativas para os usos ós que van destinados: estruturais, estéticos e funcionais.
 • Asesoramento e formación na aplicación da madeira.
 • Documentación técnica e recursos para o desenvolvemento de proxectos

Para o consumidor final

 • Garantía de calidade.
 • Trazabilidade desde a orixe.
 • Material sostible e renovable, que contribúe á mitigación do cambio climático.
 • Apoio ó desenvolvemento rural.
 • Xestión responsable dos bosques.

Uso de cookies

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.