Pino
de Galicia

Produtos

Os produtos amparados pola Marca de Garantía “PINO DE GALICIA” son os seguintes:

 • Materia prima (madeira en rolo). 
 • A materia prima (madeira en rolo) á que se refire o uso da Marca de Garantía “PIÑEIRO DE GALICIA” deberá clasificarse en calidades en polo menos una das seguintes categorías:
 • Rolla.
 • Rolla primeira.
 • Rolla selecta.
 • Produtos terminados de 1ª e 2ª transformación.

Os produtos  aserrados terminados de 1ª e 2ª transformación aos que se refire o uso da Marca de Garantía “PIÑEIRO DE GALICIA”, deberán clasificarse en calidades en polo menos una das seguintes categorías:

Clasificación por aspecto

 • Primeira (limpa): 
 • Segunda ( semi-limpa): 
 • Terceira: 
 • Cuarta: 
 • Quinta: 

Clasificación para uso estrutural

A clasificación estrutural pódese realizar mediante clasificación visual, seguindo a norma UNE 56544: 2011 “Clasificación visual da madeira  aserrada para uso estrutural. Madeira de  coníferas”, ou mediante clasificación mecánica conforme as partes 2 e 3 da norma UNE-EN 14081 correspondentes con UNE-EN 14081-2:2019 “Estruturas de madeira. Madeira estrutural con sección transversal rectangular clasificada pola súa resistencia. Parte 2: Clasificación mecánica. Requisitos complementarios para os ensaios de tipo” e UNE-EN 14081-3:2012 “Estruturas de madeira. Madeira estrutural con sección transversal rectangular clasificada pola súa resistencia. Parte 3: Clasificación mecánica. Requisitos complementarios para o control de produción en fábrica”.

Uso de cookies

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.